Bedrijven

Het Intercultural Awareness programma  –  3 maanden

Tegenwoordig werkt bijna iedereen wel in een internationale omgeving. Of heb je collega’s uit andere culturen of maak je deel uit van een internationaal team.

Dan vraagt u zich wellicht af hoe u het beste om kunt gaan met deze culturele diversiteit op het werk.  Het kan ook zijn dat een van uw medewerkers last heeft van overspannenheid, een burn-out of stress door culturele verschillen op de werkvloer. We gaan kijken welke cultuurverschillen dan bijvoorbeeld tot misverstanden kunnen leiden.  Cultuurverschillen kunnen soms ook de communicatie bemoeilijken. En communiceren is elkaar begrijpen. De cultuurverschillen kunnen ten grondslag liggen aan deze miscommunicatie.

Binnen het bedrijf kunt u werken aan interculturele competenties,  zodat cultuurverschillen worden omgebogen naar een goede communicatie en samenwerking.

Om een nieuwe cultuur te begrijpen en cultuurverschillen te kunnen overbruggen, is het handig eerst naar onze eigen culturele bagage te kijken. En dan naar de culturele achtergrond van de werkgever, werknemer of collega.

Dat is Intercultural awareness.

Dit Intercultural Awareness programma is er voor uw werknemer, die stressklachten heeft ontwikkeld, omdat hij/zij nieuw is in Nederland, zich misschien nog niet thuis voelt in het team, of in uw bedrijfscultuur of worstelt met cultuurverschillen.

Denk aan overspannenheid en allerlei lichamelijke klachten. Het is goed om zo snel mogelijk aan deze klachten te gaan werken, zodat de werknemer weer optimaal functioneert.

Voor wie is dit programma bedoeld?

 • Voor expats en nieuwkomers in Nederland
 • Voor iedereen die in een internationale omgeving werkt en zich geintegreerd en thuis wil voelen in zijn/haar team en werk. In een nieuwe werkomgeving wil je graag van toegevoegde waarde zijn. Hiervoor is het fijn als stress en (interculturele) misverstanden worden voorkomen, zodat je succesvol je werk kunt doen.
 • Werknemers die lange tijd in het buitenland hebben gewoond en weer naar Nederland zijn teruggekeerd.
 • Iedereen die zich niet meer thuis voelt op de werkvloer vanwege cultuurverschillen of een andere miscommunicatie tussen hem/haar en het bedrijf/de afdeling ervaart. Hierdoor ontstaan er wellicht spanning en stress tussen uw medewerker en andere teamleden

Dit is niet wat u wilt voor uw medewerker, maar ook niet voor uw bedrijf.

Dit programma kijkt naar de oorzaak van gespannen en stressvolle situaties voor uw werknemer. Dit om nog meer stress en burn-outklachten te voorkomen.

Waarom dit programma?

Interculturele competenties zijn van essentieel belang in een interculturele werkomgeving. Een goede samenwerking tussen de professionals in teams binnen uw bedrijf staat hierbij voorop.

Interculturele competenties

In het bedrijfsleven zijn er teams met een sterke culturele diversiteit die beter met elkaar willen communiceren. Je kijkt dan naar de interculturele competenties van het team. Beter om gaan met culturele verschillen op de werkvloer, wordt steeds meer een onderdeel van een professionele houding.

Daarvoor heb je interculturele sensitiviteit, kennis van verschillende culturen en communicatievaardigheden nodig die gericht zijn op inclusie en respect.

We gebruiken daarvoor ook wel de term cultuursensitiviteit.

In dit programma kijken we naar theorieën over culturele diversiteit en hoe je intercultureel teamwork positief kunt benutten. Culturele diversiteit wordt dan als een verrijking gezien die de weg opent naar nieuwe samenwerkingen en oplossingen.

Interculturalisatie binnen het bedrijf is een veranderingsproces. Dat kan weerstand oproepen. Toch is het zo dat als het lukt de ander vanuit een nieuw perspectief te zien, je degene beter leert begrijpen, waardoor een compromis sneller voor de hand ligt.  

Waar het om gaat, is het gemeenschappelijke doel te benadrukken en die niet uit het oog te verliezen. Mensen met een verschillende culturele achtergrond komen zo tot elkaar om dit gemeenschappelijke doel van het bedrijf te realiseren. Doordat de werknemer leert meer open te staan voor de ander, ontstaat er een nieuwe situatie waarin mensen beter samen kunnen werken.

We willen namelijk allemaal ergens bij horen en gezien worden. Dit is een essentiële behoefte van de mens. Wanneer hier een storing is, o.a. door cultuurverschillen of je niet thuis voelen in een land of afdeling, brengt dit vaak stress en onrust teweeg. Met de juiste coaching en begeleiding is er vaak een positief verschil van te maken.

Hierdoor leert uw medewerker te zien hoe we in relatie tot elkaar staan en op welke manier hij/zij meer evenwicht en kracht kan ervaren met interculturele competenties.

Beter voor de werknemer en beter voor het bedrijf!

In het programma werk ik met verschillende methodes die voortkomen uit het Intercultural coaching,  Systemisch en Reconstructief werk. Ook breng ik mijn eigen jarenlange ervaring en achtergrond mee vanuit Brazilië en mijn geboorteland Nederland.

Het ‘Intercultural Awareness programma’ levert het bedrijf de volgende voordelen op:

 • Het bespaart hoge ziektekosten door uitval
 • Het verhoogt de productiviteit en vitaliteit van de werknemer
 • Het creëert een prettige interculturele werksfeer
 • En het mooiste: u behoudt het talent van de werknemer

Het programma wordt in overleg samengesteld. Om toch een indruk te geven, hieronder enkele vraagstukken/onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • Ontwikkelen van interculturele competenties
 • Leren over je eigen overlevingsstrategiëen.
 • Cultuur vs persoonlijkheid
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen
 • Verbale en non-verbale communicatie interpreteren en gebruiken
 • Het omgaan met emoties
 • Hoe om te gaan met weerstand, problemen en conflicten
 • Creëren van een goede work-life balans
 • Grenzen durven stellen en die ook aangeven.
 • Hoe vind ik mijn plek in de groep/team?
 • Hoe zorg ik dat mijn werk energie geeft in plaats van energie vreet?

Investering

De investering van het Intercultural Awareness programma is €1497,- exclusief btw per persoon en duurt 3 maanden. Hierin zitten 8 coachingsessies en een cultural profile.

Wilt u graag kennismaken om te kijken of het programma geschikt is voor uw medewerker? Mail dan naar info@movingtides.nl of neem contact op voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin vertel ik uitgebreid wat het programma inhoudt.

0

€0.00